logo5

Календар

12-то издание „Празник на черешата”
от Петък, 21 Юни 2019 -  2:00
до Неделя, 23 Юни 2019 -  5:00
Клика : 100
Местоположение Кюстендил, Градинката на Община Кюстендил