logo5

Календар

СИХРЕ & GastronomiX 2020
от Вторник, 28 Януари 2020 -  8:00
до Петък, 31 Януари 2020 -  5:00
Клика : 91
Местоположение София, бул. Цариградско шосе 147, Интер Експо Център